Hvordan skape godt innhold i sosiale medier?

Dette innlegget er skrevet i samarbeid med Stine Sauro Hellsten og Frida Aronsson.

Hvordan kan man som virksomhet sikre at innholdet man lager til sosiale medier, er godt innhold? Engasjement er et nøkkelord i denne sammenhengen, men hvordan skaper man det? I dette innlegget kan du lære hvordan man kan bruke «innholdstrakta» som utgangspunkt når man skal planlegge og skape godt og engasjerende innhold i sosiale medier. Det bærekraftige klesmerket Tretorn og deres Instagram-profil brukes som eksempel i innlegget.

Skjermbilde fra Tretorns Instagram
Skjermbilde fra Tretorns Instagram

Hva er innholdstrakta?

Innholdstrakta fungerer som et verktøy man kan benytte seg av når man skal skape godt innhold i sosiale medier. Trakta består av fire bolker som må tilfredsstilles;

Allmenn: Når man skal jobbe med å lage innhold, må det ha en allmenn interesse for målgruppen. Det handler om å være relevant. Hva er målgruppen opptatt av?

Opplysende: Innholdet må løse et problem eller hjelpe målgruppen med å forstå noe av verdi

Selgende: Innholdet må utløse en handling og påvirke til forandring av noe slag

Utløsende: Innholdet skal utløse den ønskede atferden, og den ønskede aktiviteten bedriften har satt som mål


Hvordan bruker vi den?

Det kan være krevende å tilfredsstille disse fire elementene. En fremgangsmåte kan være følgende:

1. Finn et sosialt objekt bedriften din har publisert tidligere (dette kan være et innlegg på en valgt sosial kanal, for eksempel et Instagram-innlegg, slik som eksemplet under fra Tretorn

2. Gjør en vurdering av innholdet i forhold til innholdstrakta: Er innholdet godt nok i dag, og tilfredstilles alle elementene?

3. Hvis ikke, forsøk å komme med et nytt forslag til ny og bedre tekst for innholdet.


Tretorn som eksempel

Skjermbilde fra Tretorns Instagram

Med utgangspunkt i dette sosiale objektet (innlegget) fra Tretorn kan man jobbe seg nedover innholdstrakta for å se om de tilfredsstiller elementene:

Er det av allmenn interesse for målgruppen?
Ja, fordi følgerne ønsker innhold som viser produktene.

Løser innholdet et problem, eller skaper det verdi?
Nja, det gir målgruppen et innblikk i hvilke varianter av farger som finnes av produktet.

Er innholdet selgende?
Ikke direkte, men det fungerer som profilerende innhold for dette produktet.

Bidrar innholdet til å påvirke til ønsket atferd?
Ønsket atferd er ofte å oppnå profitt, men dersom formålet med dette innlegget var å skape engasjement, har de absolutt lykkes. Ved å stille spørsmål i bildeteksten inviterer Tretorn følgerne til å delta i kommunikasjonen, og det skapes en dialog mellom bedrift og målgruppe. Jo fler personer som kommenterer og liker et innlegg, jo oftere dukker innlegget opp i andres feed.

I henhold til eksamensoppgaven vi nå arbeider med har vi som nevnt i tidligere innlegg fått i oppgave å ta for oss en virksomhet, og lage en kampanje som skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Tretorn er en kjent forkjemper for bærekraft, men som Instagram-innlegget viser er det lite tegn til bærekraftig informasjon. Vi har derfor tatt for oss et annet innlegg som fokuserer mer på bærekraft:

Skjermbilde fra Tretorns Instagram

Er det av allmenn interesse for målgruppen?
Forhåpentligvis, det forutsettes at bærekraft generelt er av allmenn interesse for målgruppen.

Løser innholdet et problem, eller skaper det verdi?
Dette innholdet skaper absolutt verdi for målgruppen, da Tretorn gjennom innlegg som dette, samt deres bærekraftige klesproduksjon stadig viser en helhjertet lidenskap for bærekraft. Innholdet belyser også problemet knyttet til plastforsøpling av havet.

Er innholdet selgende?
Ikke direkte, men her også fungerer innholdet på en profilerende måte for Tretorns merkevare og integritet.

Bidrar innholdet til å påvirke til ønsket atferd?
Sammenlignet med det første innholdet, skaper dette innlegget lite engasjement. Det har fått noen likes, men i motsetning til det forrige innlegget har dette innlegget null kommentarer. Her kan man tenke ut nye måter å engasjere målgruppen på.


Konklusjon

Etter å ha sett på, vurdert og gått gjennom hvorvidt de fire elementene til innholdstrakta tilfredstilles kan man konkludere med strategi for videre innhold. Et godt sosialt innhold skal ha en kombinasjon av både allmenn interesse, verdi, salg og utløsende effekt. Med utgangspunkt i fokuset på bærekraft, ville vi foreslått en miks av de to innleggene.

Dette vil si, et innhold som både skaper engasjement rundt produktet/ tjenesten, men som samtidig skaper verdi i form av fokus på bærekraft. Klarer Tretorn å blande sammen produkt-profilering og deres engasjement for bærekraft, så tror vi at resultatet kan bli et enda bedre innhold.

Innholdstrakta tvinger bedriften til å granske innholdet nøye, og derfor kan dette verktøyet være en flott fremgangsmåte når man skal skape godt innhold i sosiale medier.


Kilder

Instagram
Tretorn
Nisja-Wilhelmsen, Pål. 2017. Praktisk innholdsmarkedsføring. Oslo: Gyldendal Akademisk

4 kommentarer til “Hvordan skape godt innhold i sosiale medier?”

  1. Hei, dette synes jeg er helt strålende bra gjort. Det er akkurat slik jeg tenker at dere kan gjøre det med innholdselementene dere selv skal foreslå i kampanjen deres. Et forslag kan være å diskutere de konkrete forslagene på denne måten i det skriftlige dokumentet, og presentere forslagene i sin helhet i pitchen. Det kan fungere bra, men kan også gjøres på andre måter. Bra jobba!

    Mvh Cecilie

  2. Hei Nina!
    Igjen skriver du et meget godt blogginnlegg. Du skal være veldig fornøyd 🙂 Her er det ingen konstruktiv tilbakemelding å gi.. Et tips er å kanskje ha med en video i innlegget for å gjøre det enda mer spennende? Lykke til med skrivingen i modul 3 og 4 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *